آبیاری

 

در صورت پر آبی به علت اشغال کردن منافذ هوا، میزان اکسیژن کاهش می یابد. اگر برای آبیاری یک گلدان به مقدار cc180 آب نیاز باشد و ما فقط از نصف آن میزان استفاده کنیم این امر باعث می شود که فقط نیمی از سطح بالای خاک خیس شده و نیمه ی دیگر خشک باقی میماند و گیاه زودتر از زمان مقرر نیازمند آبیاری دوباره می شود و اگر این عمل تکرار شود ریشه ی گیاه از بین می رود. این مهم است که هنگام آبیاری کمی بیش از نیاز آب بدهیم.(15-10 درصد بیشتر)
 

هر متر مربع بستر به عمق cm1 به lit 1/1 آب نیاز دارد و یا در هر متر مربع به عمق cm 18 به lit 20 آب نیاز دارد.
 

می توان از یک تایمر برای به کار انداختن شیر سلونوئیدی آب استفاده کرد.
 

معمولا در اروپا و بعضی از نقاط آمریکا، توسط سطح کنترل، که به نور خورشید حساس است زمان آبیاری تعیین می شود. این وسیله دارای سنسور حساس به نور جزئی است. این وسیله را می توان روی میزان انرژی مشخصی تنظیم کرد و هنگامی که انرژی به این حد رسید، سیستم الکتریکی مرتبط با آن از قبیل سوئیچ سلونوئیدی موجود در سیستم آبیاری به کار می افتد.
 

برای به کار بردن لوله های اصلی و پمپ کوچکتر، مناطق گلخانه در زمان های متفاوت آبیاری می شوند. وسیله ی کنترل دیگری که در آبیاری اتوماتیک به کار می رود، هماهنگ کننده ی آبیاری چند منطقه از گلخانه است.(شکل 11-7-b  )(1) این وسیله ممکن است با دست یا با سنسور حساس به نور خورشید به کار افتد. زمانی که این وسیله به کار افتاد، از زمان شروع به کار به مدت 15 ثانیه تا 30 دقیقه، تعدادی از شیرهای سلونوئیدی را یکی یکی باز و بسته می کند.
 

 

کنترل آفات

 

بسیاری از عوامل بیماریزا برای فعالیت خود به محیط مرطوب ویا آب آزاد در سطح گیاه احتیاج دارند.ضمن بازرسیهای دقیق ،باید از ایجاد شرایط مساعد برای عوامل بیماری زا جلوگیری کرد.
 

آفات نیز برای تکثیر وپراکنش سریع نیاز به شرایط ویژه ای دارند مثلا کنه های تار عنکبوتی به دمای زیاد ورطوبت کم احتیاج دارند.برای کنترل کنه ها استفاده از سیستم موثر خنک کننده جهت کاهش دما ونیز افزایش رطوبت محیط عامل بسیار مهمی در کاهش آلودگی به شمار میرود.
 

بکارگیری تورهای جلوگیری کننده از ورود حشرات کوچک مثل تریپس ها و کنه ها موثر است. تورهای پلاستیکی که دارای سوراخهایی به اندازه ی 400 مش هستند به طور تجاری قابل استفاده هستند . این تورها به اندازه ی 5 برابر از جریان هوا جلوگیری میکنند ،از این رو برای حفظ ظرفیت سیستم خنک کننده یا مساحت تور ها را5 برابر میکنند و یا دبی فن را اضافه میکنند.
 

بر عکس هاگهای دیگر قارچها،سفیدک حقیقی در مقدار رطوبت کمتر گلخانه یا مزرعه جوانه زده ورشد میکنند.پس از آلودگی،رشد سفیدک احتمالا خیلی سریع ودر رطوبت زیاد انجام میگیرد . در نتیجه باید در گلخانه تهویه ی دقیق صورت بگیرد و گرما تنظیم شود و رطوبت اضافی کاهش داده شود و از پاشیدن آب روی گیاهان خود داری شود.حداقل یک ساعت پیش از غروب آفتاب گلخانه را گرم کرده وتهویه درست ومناسب انجام داد. سیستم جریان هوا به طور افقی در کنترل سفیدک حقیقی موثر است. در ضمن باید توجه داشت که هاگها در شرایط خشک نمیتوانند رشد کنند.
 

هوای گرم آب بیشتری را نسبت به هوای سرد در خود نگه می دارد. در خلال روز های گرم پاییز و بهار ،هوا در خود رطوبت جمع میکند. اوقات عصر در زمان های گفته شده معمولا سرد میشود . به محض خنک شدن هوا در نقطه ی شبنم رطوبت کندانس میشود. می توان به روش های مختلف از متراکم شدن رطوبت هوا جلوگیری کرد:
 

روش باد بزن←بیشتر پرورش دهندگان باد بزن هایی به اندازه cm 2.5
 

یا بزرگتر را هنگام بعد از ظهر روشن میکنند. در حالی که هوای گرم ومرطوب از گلخانه خارج می شود،هوای سرد به داخل جریان می یابد . هوای سرد خشک وارد شده گرم می شود و موجب خشک شدن هوا می شود. پس از 4تا 10 دقیقه، باد بزن ها را خارج می کنند. بنابراین هوای گرم و خشک در گلخانه به وجود می آید.
 

حرکت دادن هوا در گلخانه ی بسته←سیستم جریان هوا به صورت افقی با استفاده از پنکه های پلاستیکی موجب می شود که دمای گلخانه یکنواخت تر باشد ،گرما ذخیره شود  وبروز بیماریها با کاهش تراکم هوا بر روی شاخ و برگ گیا هان  کمتر شود.هنگامی که تراکم رطوبت بیش از حد در یک گلخانه وجود داشته باشد احتمال دارد که به روش سوم نیاز باشد.
 

تعویض هوا←روش سوم تعویض هوا برای یک یا چندین دفعه در عرض شب است. دستگاه های باد بزن باید به اندازه ای باشند که یک حجم هوا را بتوانند تغییر دهند .
 

 

 

آبیاری در اول روز موجب کاهش حرارت می شود ، زیرا در اثر گرم شدن هوا در عرض روز ، رطوبت از سطح مرطوب جذب هوا می شود.
 

آبیاری به صورت اتوماتیک موجب کاهش انتشار بیماری میشود.در صورتی که در خاکی که توسط آبیاری دستی آبیاری شود به سرعت بیماری انتشار می یابد.
 

 

 

روش چهارم:این روش که طرح خودم است رطوبت گیری هوای گلخانه با روشی ساده و کم هزینه می باشد.(جزییا ت آن را تا به ثبت رساندن طرح ،شرح نمی دهم)رطوبت در محدوده ای است که کمبود فشار بخار یا VPD(vapor pressure deficit) در محدوده ی 3تا  7گرم بر متر مکعب است که بهترین شرایط برای رشد گیاه است.در جدول زیر مشخص شده است که در هر دمایی چه محدوده  رطوبت نسبی باید داشته باشیم تا VPD در محدوده 3 تا 7 باشد.) (4
 

البته تزریق دی اکسید کربن بدون آلودگی باید همزمان صورت گیرد.رطوبتگیری به همراه تزریق دی اکسید کربن باعث میشود تا نیازی به تهویه نباشد در نتیجه به طور قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی صرفه جویی خوا هد شد.
 

 

  • وجود مواد Anti-Fog در لایه داخلی پلاستیک گلخانه نیز باعث میشود تا در صورت بالا رفتن رطوبت گلخانه تا حد اشباع مانع چکه کردن قطرات آب روی گیاهان خواهد شد.